Informujemy, iż ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz do celów statystycznych i analizy ruchu. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

GomarGomar

Wytwórnia szkła technicznego i laboratoryjnego

Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego„Wytwórni szkła technicznego i laboratoryjnego GOMAR” prowadzonego pod adresem www.gomar.waw.pl („Serwis”), zwanej dalej „GOMAR”. Wchodząc na strony i podstrony Serwisu przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na warunki określone w Regulaminie. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, nie korzystaj z Serwisu.
 2.  Operatorem Serwisu jest „Wytwórnia szkła technicznego i laboratoryjnego GOMAR Marek Admaczyk” ul. Ogórkowa 61D, 04-998 Warszawa z siedzibą przy ul. Osieckiej 36, 04-163 Warszawa adres elektroniczny: gomar@gomar.waw.pl („Operator”).
 3. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 4. Prawa własności intelektualnej do materiałów zawartych w Serwisie przysługują wyłącznie Operatorowi, o ile nie zawierają odmiennej informacji. Jakiekolwiek kopiowanie, drukowanie, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. W zakresie świadczonych usług Operator umożliwia Użytkownikowi:
  1. przeglądanie i zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie
  2. uzyskiwanie informacji odnośnie prowadzonych przez Operatora akcji marketingowych, konkursów, promocji itp.
 2. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Warunkiem korzystania z usług jest spełnienie następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Operatora:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. dowolna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera stron WWW
  3. przeglądarka powinna akceptować technologię „cookies”;
  4. w pewnych przypadkach konieczne może być posiadanie zainstalowanych programów Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
 2. Serwis zoptymalizowany jest pod każdy zakres rozdzielczości począwszy od 480px kończąc na 2550px. Wykorzystana została technologia responsywnego web-designu (układ strony automatycznie przystosowuje się do wybranej rozdzielczości).
 3. Użytkownik może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość usługi wymaga podania danych osobowych.
 4. W przypadku niedozwolonego korzystania z usług, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Operator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa.

 

IV.WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Operator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
 3. Operator informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.
 4. Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte w Serwisie opierają się na bieżących danych, jednakże Operator, mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Serwisu, nie może zagwarantować jego aktualności w każdym czasie.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 2. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Operatora. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

VI. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 1. Niniejsza lokalna witryna internetowa przeznaczona dla polskich użytkowników, poświęcona firmie GOMAR. Po uzupełnieniu formularza bramki kontroli wieku i wejściu do Witryny internetowej, Witryna internetowa będzie wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które niniejsza Witryna internetowa przechowuje na urządzeniu użytkownika
 2. Pliki Cookiem dalej zwane kapsułki nie może zostać odczytana przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji kapsułki. Kapsułka jest przez nas wykorzystywana do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Klienta co do informacji określonego typu czy tez hasła Klienta, którego nie będzie on musiał wprowadzać przy każdorazowej wizycie na naszej stronie internetowej. Większość takich "kapsułek" istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub "odwiedzin". Żadna z nich nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Klientem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową. Klient może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania go o tym, kiedy przysyłane sa kapsułki lub do uniemożliwiania przesyłania takich kapsułek informacyjnych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu.
 2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Serwisu.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronach Serwisu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.